Dokumenty SB

„Dokumenty SB. 
Historyczna prawda czy rzeczywistość zafałszowana?”

WTOREK o 19:00

   Zapraszamy Was na kolejne spotkanie w semestrze letnim! Tym razem pracownik IPN Pani Zofia Fenrych, przybliży nam tematykę dokumentów SB, czy rzeczywiście możemy mówić w ich kontekście o prawdzie historycznej czy jedynie pewnym zafałszowaniu.

Czekamy na Was w duszpasterstwie!

Szczecińskie Duszpasterstwa Akademickie!

taka

Czy znasz histrorię Szczecińskich Duszpasterstw Akademickich? Czy wiesz jaki miały/mają wpływ na życie intelektualne i duchowe szczecinian? Jeżeli nie odnalazłeś/aś jeszcze odpowiedzi, to przyjdź na grudniową POZIOMICĘ, w czwartek 17 grudnia 2015 roku o godzinie 19:00 do Sali Duszpasterstwa. Spotkanie poprowadzi pani Zofia Fenrych – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. 

Serdecznie Was zapraszamy!