Modlitwa Słowem

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Patmos” w „odsłonie biblijnej”, które odbędzie się we czwartek, 9 listopada 2017 r., o godz. 19:00!

Temat spotkania: „Modlitwa Słowem, czyli o tym, jak dać Bogu «dojść do słowa»”. Będzie o tym, jak można modlić się Biblią i sprawić, by modlitwa nie była tylko naszym monologiem.

Spotkanie prowadzi o. Patryk.

Zapraszamy!

„Wierzę w Ducha Świętego”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Patmos” w „odsłonie teologicznej”, które odbędzie się we czwartek, 11 maja 2017 r., o godz. 19:00!

Temat spotkania: „Wierzę w Ducha Świętego”. Będzie o tym, jak kształtowała się katolicka nauka o Duchu Świętym: o herezjach i sporach w starożytnym kościele oraz o ich skutku, czyli doprecyzowaniu nauki o Duchu Świętym.

Zapraszamy!

„Ciało jest boskie. O poście i nie tylko”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Patmos” w „odsłonie teologicznej”, które odbędzie się we czwartek, 16 marca 2017 r., o godz. 19:00!

Temat spotkania: „Ciało jest boskie. O poście i nie tylko”. Będzie o tym, czy chrześcijańska tradycja postu i umartwienia powinna skłaniać nas do walki z naszą cielesnością jako siedliskiem pożądań i skłonności do grzechu. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest harmonia między duszą i ciałem i czy chrześcijanin musi być „uduchowiony”.

Zapraszamy!

Problemy ze spowiedzią

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Patmos, które odbędzie się we czwartek, 2 marca 2017 r., o godz. 19:00!

Będziemy rozmawiali o różnych problemach związanych z sakramentem pojednania – między innymi o tym, jak często powinniśmy się spowiadać i dlaczego św. Augustyn nigdy się nie spowiadał, a pomimo tego został świętym.

„Jak skończy się świat?”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Patmos, które odbędzie się we czwartek, 19 stycznia 2017 r., o godz. 19:00.

Tym razem będzie o tzw. „końcu świata”. Powiemy o tym, co – na podstawie Biblii i tradycji Kościoła – wiemy o sądzie ostatecznym i czy miłosierdzie Boże da się pogodzić ze sprawiedliwością.

„Czy Bóg mówi po hebrajsku?” – spotkanie biblijne

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Patmos” w „odsłonie biblijnej”, które odbędzie się we czwartek, 8 grudnia 2016 r., o godz. 19:00!

Temat spotkania: „Czy Bóg mówi po hebrajsku? O językach Biblii i co z tego dla nas wynika”. Będzie o językach, w jakich została napisana Biblia i o tym, jakie problemy z tego wynikają, a także o tym, czy tłumacze to źli ludzie, którzy chcą nas zwieść. 😉 Zapraszamy!

Spotkanie biblijne

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „Patmos” w „odsłonie biblijnej”, które odbędzie się we czwartek, 3 listopada 2016 r., o godz. 19:00!

Będzie to spotkanie wprowadzające – porozmawiamy o ty, czym będziemy zajmowali się w tym roku.