Wolontariat

Jedną z naszych działalności w duszpasterstwie jest wolontariat.

W Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim studenci zaangażowani są w dwie formy wolontariatu:

Szpital Świętego Mikołajazobacz więcej.

links

Akademicka Grupa Edukacyjnazobacz więcej.